Napierśnik torfowiskowy

Napierśnik torfowiskowy (Stethophyma grossum) jest euroazjatyckim gatunkiem owada prostoskrzydłego z rodziny szarańczowatych.

Owad ten jest związany ze środowiskami wilgotnymi, tj. bagnami oraz torfowiskami. To jeden z większych prostoskrzydłych, które występują w Polsce.

Napierśnik torfowiskowy osiąga do 30 mm długości.

W Polsce jest to gatunek szeroko rozprzestrzeniony na nizinach i wyżynach. Jednak jest to gatunek ginący – liczebność jego populacji w kraju spada. Na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce klasyfikowany jest w kategorii VU – narażony na wyginięcie.

Napierśnik torfowiskowy

Napierśnik torfowiskowy

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *