Przeplatka didyma

Przeplatka didyma jest owadem z rzędu motyli, z rodziny rusałkowatych (Nymphalidae).

Gatunek palearktyczny, zasięg jego występowania obejmuje obszary od gór Ałtaj przez Europe po Afryke północną. W Europie zasiedla większość obszaru kontynentu najdalej na północ docierając do Estonii.

Brak go na północy, między innymi na Wyspach Brytyjskich, w Danii, Szwecji, Norwegii, Finladni oraz północnych terenach eupropejskiego terytorium Rosji. Niewystępuje też na wielu wyspach w południowej części Europy, w tym na Krecie, Sardynii i Korsyce. Status gatunku w Mołdawii nie ustalony.

Dawniej gatunek zasiedlał tereny niżinne w całym obszarze Polski z wyjatkiem Pomorza Zachodniego. Obecnie populacje przeplatki didymy zachowały się jedynie na wschodzie kraju.

Przeplatka didyma zasiedla murawy kserotermiczne oraz inne suche ekosystemy, takie jak wrzosowiska, zręby i suchsze śródleśne polany.

Dorosłe motyle latają od połowy czerwca do końca lipca chętnie odwiedzjąc kwiaty koloru fioletowego, w tym między innymi kwiatychabra łąkowego, goździka kartuzka, świerzbnicy polnej i macierzanki piaskowej.

W Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce gatunek ujęty jako narażony na wyginięcie (kategoria VU). Na przestrzeni kilkudziesięciu lat doszło do zaniku wszystkich populacji w zachodniej Polsce, natomiast na wschodzie kraju znacznie zmiejszyła się liczba znanych stanowisk.

Spadek krajowych zasobów przeplatki didymy w latch 1974-1999 oceniono na 50-75%. Przyczyny zanikania motyla w Polsce nie są obecnie znane, a opracowanie planu jego ochrony wymaga szczegółowych badań.

Samice składają jaja w złożach liczących do kilkudziesięciu sztuk na spodniej powierzchni liści roślin pokarmowych gąsienic. Wykorzystywane są różne gatunki roślin zielnych (gatunek polifagiczny), w tym lnica pospolita, babka lancetowata, czyściec prosty, przetacznik ożankowy oraz gatunki z rodzaju dziewanna.

Gąsienice początkowo żyją w licznych grupach budując wspólny oprzęd, potem zimują pojedynczo lub w niewielkich skupieniach. Starsze gąsienice po przezimowaniu żerują samotnie a następnie przepoczwarzają się na różnych przedmiotach w pobliżu rośliny żywicielskiej.

Przeplatka didyma

Przeplatka didyma

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *