Przeziernik osowiec

Jest to owad z rzędu motyli.

Postacie dorosłe można obserwować pod koniec maja i w czerwcu.

Rozpiętość skrzydeł samicy do 45 mm, samca 38 mm.

Samica przeziernika osowca ma uwstecznione narządy gębowe i nie pobiera pokarmu, żyje około siedmiu dni.

W tym czasie składa do 1800 jaj.

Samica składa jaja na młodych olszach, rzadziej brzozach.

Larwy żerują początkowo w korzeniach następnie coraz wyżej w pniu drzewa.

W trzecim roku po złożeniu jaj przepoczwarczaja się wewnątrz wydrążonego w drewnie chodnika.

Przed wylotem poczwarka przeziernika osowca wysuwa się z drewna.

Przeziernik osowiec

Przeziernik osowiec

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *