Trzyszcz piaskowy

Trzyszcz piaskowy/trzyszcz piaskowiec (Cicindela hybrida) jest pospolitym w całej Polsce owadem z rzędu chrząszczy.

Owad ten występuje na terenach piaszczystych, przede wszystkim na wydmach, piaskowniach oraz na piaszczystych leśnych drogach. W niektórych rejonach Polski jest to licznie występujący chrząszcz. Na obszarze występowania tego owada można go spotkać przez cały rok.

Długość ciała trzyszcza wynosi około 11-19 mm. Barwa miedziano-brązowa, pokrywy skrzydeł z jasnożółtymi przepaskami. Spód ciała i cały odwłok owada są metalicznie zielone. Pierwszy człon czułka jest słabo owłosiony. Oczy chrząszcza są bardzo duże i silnie wypukłe. Żuwaczki są bardzo długie i ostro ząbkowane. Uda oraz golenie nóg trzyszcza piaskowego są miedzianego koloru, stopy zaś są barwy zielonej.

Jest to chrząszcz drapieżny, lotny i bardzo żarłoczny. W dzień poluje i porusza się bardzo szybko. Dorosłe osobniki czatują w zasadzce na swoją ofiarę i ścigają ją. Pożywieniem tego chrząszcza są głównie inne owady.

Rozwój larw trwa około 16 miesięcy. Larwy polują z zasadzki – czyhają na ofiarę z rozwartymi żuwaczkami w wygrzebanej przez siebie norce. Przechodzącego obok owada błyskawicznie łapią, wciągają do norki i rozszarpują go.

Trzyszcz piaskowy

Trzyszcz piaskowy

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *