Latest Posts

Straszyk australijski

Straszyk australijski (Extatosoma tiaratum) jest owadem z rzędu straszyków. Owad ten pochodzi z Australii. Samice osiągają maksymalnie do 16 cm długości,samce zaś do 10 cm. Owad ten waży do 25 gramów. Długość życia straszyka australijskiego zależy od zapewnienia odpowiednich warunków przetrzymywania oraz jakości pokarmu mu podawanego. W naturalnym…
Read more

Szypszyniec różany

Szypszyniec różany (Rhodites rosarum syn. Diplolepis rosae) jest błonkówką z rodziny galasówkowatych. Ten owad jest niewielki – ma około 3-4 mm długości. Jest ubarwiony na czarno i ma czerwone odnóża. Samice w tym samym kolorze mają nasadę odwłoka oraz dolną część tułowia. Rozpiętość skrzydeł tego…
Read more

Widelnica paskowana

Widelnica paskowana (Perla marginata) jest gatunkiem owada z rzędu widelnic. Owad ten występuje w niemal całej Europie (oprócz Półwyspu Skandynawskiego, Wysp Brytyjskich, Islandii oraz niektórych nadmorskich obszarów). W Polsce larwy widelnicy paskowanej występują głównie w czystych i dobrze natlenionych górskich potokach oraz rzekach. Jest pospolita…
Read more

Mrowiszczak mrówkomirek

Mrowiszczak mrówkomirek (Myrmecophilus acervorum) jest gatunkiem myrmekofilnego owada z rzędu prostoskrzydłych, z rodziny mrowiszczaków. Gatunek ten prawdopodobnie pochodzi z Azji. Obecnie występuje również w Środkowej i Południowej Europie. W Polsce jest jedynym przedstawicielem rodziny Myrmecophilidae. Spotykany w: Górny Śląsk, okolice Wejherowa, Poznań, Nowa Słupia, Zwierzyniec, Podkowa…
Read more

Wyskór złocisty

Wyskór złocisty (Potamanthus luteus) jest gatunkiem owada z rodziny wyskórowatych z rzędu jętek. Owady te występują w niemal całej Europie oraz w znacznej części strefy umiarkowanej Azji. Niestety w ostatnim czasie wzrost zanieczyszczeń spowodował spadek lokalnych populacji. Ciało wyskóra złocistego, jak nazwa na to wskazuje, ma charakterystyczny, złoty…
Read more

Trzyszcz piaskowy

Trzyszcz piaskowy/trzyszcz piaskowiec (Cicindela hybrida) jest pospolitym w całej Polsce owadem z rzędu chrząszczy. Owad ten występuje na terenach piaszczystych, przede wszystkim na wydmach, piaskowniach oraz na piaszczystych leśnych drogach. W niektórych rejonach Polski jest to licznie występujący chrząszcz. Na obszarze…
Read more