Traszka zwyczajna

Długość ciała do 10 cm; samce niewiele większe od samic. Jest to najpospolitszy gatunek spośród traszek występujących w Polsce. Dymorfizm płciowy najwyraźniej zaznaczony jest w okresie godowym. W tym czasie samcom wyrasta na grzbiecie grzebień osiągający maksymalnie 1 cm wysokości. Ciągnie się on od głowy do ogona. U traszki grzebieniastej zębaty grzebień ma wyraźną przerwę u nasady ogona.

Traszka zwyczajna występuje głównie na nizinach. Zasiedla małe stawy, rowy melioracyjne i wolno płynące rzeczki. W wodzie przebywa od kwietnia do czerwca, kiedy to zaczynają się gody. Larwy opuszczają osłony jajowe po kilkunastu dniach. Są drapieżne i żarłoczne. Zjadają drobne bezkręgowce wodne, a w miarę dorastania polują także na większe zwierzęta (młode ryby, inne traszki itp.). Mniej więcej po 3 miesiącach od wylęgu młode traszki wychodzą z wody i poszukują kryjówek na lądzie. Są to wilgotne, cieniste miejsca w pniach drzew, pod kamieniami, pod ściółką itp. W tych miejscach również zimują.

Ze względu na coraz częstsze stosowanie środków chemicznych w leśnictwie i rolnictwie populacja traszek w Polsce jest coraz mniejsza.

Traszka zwyczajna jest w Polsce pod ochroną.

 Traszka zwyczajna
Traszka zwyczajna

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *