Błotniak stepowy

Inne nazwy: błotniak biały, błotniak blady

Błotniak stepowy jest gatunkiem dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych.

Zamieszkuje pas eurazjatyckich stepów. Gniazduje we wschodniej Europie i Środkowej Azji. Wędrowny. Zimuje na Bałkanach, Bliskim iDalekim Wschodzie, Indiach i w Afryce.

W Polsce pojawia się nieregularnie na przelotach we wszystkich regionach, zwykle bardzo nielicznie. Co roku notuje się od kilku do kilkunastu stwierdzeń tego ptaka, zwykle sporadycznie. Ponieważ nie lęgnie się w kraju obserwuje się jego migracje w kwietniu lub maju i od końca sierpnia do października. Sporadycznie spotyka się jednak błotniaki stepowe we wszystkich miesiącach, nawet w okresie lęgowym i zimą.

Objęty ochroną gatunkową ścisłą.

Pojawy są obecnie częstsze niż kiedyś. Tłumaczy się to lepszą penetracją terenów przez obserwatorów i znajomością cech identyfikacyjnych. Do tej pory lęgów nie odnotowano, choć przez 2 lata samiec był widywany w Dolinie Biebrzy wraz z samicą błotniaka łąkowego.

Błotniak stepowy preferuje stepy, pola uprawne oraz inne tereny otwarte porośnięte niską trawiastą roślinnością, np. łąki, mokradła i bagna.

Poza okresem lęgowym błotniaki żyją samotnie, choć w siedliskach obfitujących w pokarm mogą tworzą koncentracje.

Długość ciała z dziobem i ogonem tego ptaka wynosi ok. 40?50 cm, rozpiętość skrzydeł 95 – 115 cm, długość ogona 19,5 – 25 cm.

Samce ważą około 0,2 – 0,5 kg, natomiast samice ok. 0,4 – 0,5 kg.

Pożywieniem błotniaka stepowego są drobne kręgowce – gryzonie, małe ptaki, jaszczurki i owady (głównie prostoskrzydłe).

Więzi między partnerami utrzymują się jedynie przez jeden sezon.

Gniazdo zakłada na ziemi, w trawie i innej wysokiej roślinności lub między krzakami. Przeważnie buduje je samica z gałązek i trawy.

W ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając w końcu maja 4 do 5 bladoniebieskich jaj z rdzawym nakrapianiem.

Jaja wysiadywane są przez okres 28?30 dni przez samicę, podobnie jak u innych błotniaków. Podczas gdy matka opiekuje się pisklętami samiec zaopatruje rodzinę w pożywienie. Pisklęta opuszczają gniazdo po 35?40 dniach i osiągają wtedy samodzielność. Pierwszy lęg wyprowadzają w drugim lub trzecim roku życia.

Błotniak stepowy

Błotniak stepowy

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *