Małpożer

Ten najmężniejszy azjatycki orzeł stanowi szczególną zoolo­giczną atrakcję i chlubę Filipin. Niestety dziś trzeba być szczęś­ciarzem, aby go zobaczyć. Daw­niej żył prawie na całym archi­pelagu.

Dotąd niedobitki jego utrzymały się na wyspie Mindoro i przypuszczalnie na Luzonie.

Jako mieszkaniec gęstych tropi­kalnych lasów małpo­żer jest trudny do wyśledzenia, toteż nie ­łatwo ocenić jego malejącą liczeb­ność. Główne zagrożenie tego gi­nącego króla przestworzy to po­stępujący wyrąb zarówno górskich, jak nizinnych lasów, nieodzownych mu do życia i gniazdowania.

Ogrody zoologiczne nie kupują malpożerów żyjących nielicznie na dwóch wyspach Filipin. Ich przyszłość stoi pod znakiem zapytania, ponieważ dotychczas nie rozmnażały się w niewoli.

Łupem tego nadzwyczaj silnego drapieżcy padają rozmaite, sto­sunkowo duże zwierzęta. Jego atakowi nie oprze się żaden ptak, łącznie z dzioborożcami więk­szymi od niego.

Potrafi on poko­nać nawet młodego jelenia. Na co dzień chwyta głównie małpy, latoperze i wiewiórki. Polu­je zarówno z zasiadki na ga­łęzi, jak z lotu ślizgowego ponad koronami drzew.

Małpożer

Małpożer

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *