Mewa żółtonoga

Mewa żółtonoga jest przelotna średnio licznie na Wybrzeżu, a nielicznie w głębi Polski.

Gniazduje kolonijnie na jeziorach, mokradłach i ugorach w północno-zachodniej Europie.

Jej grzbiet i wierzch skrzydeł są szare lub ciemnołupkowo-szare (u mewy srebrzystej srebrnoszare).

Jest większa od śmieszki i ma żółte nogi.

W upierzeniu młodocianym duże mewy są w większości upstrzone czarnymi, szarymi i brązowymi plamami, jakkolwiek opisywany gatunek jest ciemniejszy niż podobnej wielkości mewa srebrzysta.

Mewa żółtonoga jest duża – 53 cm.

 Mewa żółtonoga
Mewa żółtonoga

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *