Nawałnik burzowy

Nawałnik burzowy jest najmniejszym ptakiem morskim.

Ten niestrudzony morski lotnik jest dobrze znany europejskim marynarzom, bo lubi uganiać się za statkami, wyławiając wyrzucane resztki ze zbełtanej wody za rufą.

Wprost trudno uwierzyć, że ta kruszyna wielkości bogatki całymi miesiącami przeciwstawia się w powietrzu rozszalałym sztormom zdolnym zata­piać pełnomorskie okręty.

Nawałnik burzowy gnieździ się w drobnych koloniach na odlud­nych wybrzeżach, małych wysep­kach, skałach wynurzonych z toni. Szczególnie upodobał sobie za­chodnią część Morza Śródziemne­go oraz rejon Wysp Brytyjskich, skąd czasami odwiedza Bałtyk. Na gniazda wykorzystuje zagłębie­nia skał lub kopie płytkie nory. Pi­sklęta z jedynego lęgu w roku zo­stają pod opieką rodziców wyjąt­kowo długo: ponad dwa miesiące. Karmione są wyłącznie nocą, kie­dy nie grasują niebezpieczne dla nich wydrzyki.

Jak inne nawałniki, wykorzystu­jąc prądy powietrza wzbudzane nad falami, ptak ów intensywnie żeruje podczas silnych sztormów (skąd nazwa całej rodziny). Właś­nie wtedy najowocniej zbiera z po­wierzchni wzburzonej wody groma­dzący się tam zooplankton, który stanowi główne jego pożywienie.

Wprost trudno uwierzyć, że ta kruszyna wielkości bogatki całymi miesiącami przeciwstawia się w powietrzu rozszalałym sztormom zdolnym zata­piać pełnomorskie okręty.

Nawałnik burzowy

Nawałnik burzowy

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *