Podróżniczek

We wszystkich porach roku ma rdzawo-czerwoną nasadę ogona. Często unosi ogon.

Ptak ten ma 14 cm. Samiec w szacie godowej ma gardło niebieskie, w szacie spoczynkowej białawe i wówczas jest podobny do samicy. Młode są plamiste.

Śpiew urozmaicony, melodyjny, często zawiera naśladownictwa.

Występuje w zaroślach na brzegach wód, torfowiskach i lasach łęgowych. Miesiące: III-X.

Istnieją dwa podgatunki podróżniczka: z białą plamką na niebieskim gardle – występujący w środkowej, zachodniej i południowo-zachodniej Europie oraz z czerwoną plamą na niebieskim gardle – występujący w Skandynawii i (bardzo rzadko) w Alpach. W środkowej Europie podróżniczek jest zagrożony wyginięciem na skutek niszczenia jego biotopów.

 Podróżniczek
Podróżniczek

1 Comment

  1. Emilia Zamorska

    Słuchałam dzisiaj na Bemowie /Warszawa/ śpiewu podrózniczka, ale go nie widziałam bo się dobrze schował .

    Reply

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *