Remiz

Remiza można spotkać głównie na obrzeżach stawów, jezior i rzek porośniętych gęstą roślinnością ? drzewami i krzewami. Niełatwo jest spostrzec remiza. Zwykle porusza się w gęstych zaroślach lub ko­ronach drzew, wydając wysokie, przeciągłe ?tsii-tsii”.

Remiz jest jed­nym z najznakomitszych budowniczych wśród ptaków. Jego gniazdo jest kunsztownie utkane i prawdopodobnie bardziej znane niż sam budowniczy. Ma ono kształt rękawicy bokserskiej zawieszonej na cienkiej gałązce, z wejściem w górnej części. Najczęściej jest zawie­szone nad wodą, a jeżeli jest usytuowane nad brzegiem, to zwykle wy­soko. Okres lęgowy trwa od kwietnia do czerwca. Niektóre samice przypuszczalnie wyprowadzają 2 lęgi w roku. Budowanie gniazda rozpoczyna samiec w kwietniu i trwa to około 14 dni. Najpierw wyko­nuje on podobną do worka konstrukcję, a następnie razem z samicą wypełnia ją puchem roślinnym. Przed ukończeniem gniazda samica składa 6?8 czystobiałych, podłużnych jaj.

Samica razem z samcem budują wejście w kształcie tunelu, który stanowi charakterystyczną cechę wykończonego gniazda. Następnie samiec opuszcza swoją par­tnerkę i rozpoczyna budowę kolejnego gniazda, próbując zwabić następną samicę.

W jednym sezonie może on z powodzeniem wybu­dować kilka gniazd. Oba ptaki pozostają ze sobą jako para w czasie budowy gniazda. Samica wysiaduje jaja przez 12?15 dni, jak rów­nież karmi młode w bujającym się gnieździe przez 15?20 dni. Po­karm remiza składa się głównie z owadów, lecz na jesieni i zimą również z nasion. Ptaki z północnej części areału lęgowego odlatują jesienią na południe, populacje południowe wiodą osiadły tryb życia.

Osobniki obu płci są identycznie ubarwione. Głowę mają szarobiałą, grzbiet rdzawy, a dolne partie ciała żółtobiałe. Szeroka, czarna maska rozciąga się od dzioba aż za oczy, i jest najbardziej charakterystyczną cechą tego gatunku. Maski nie mają ptaki młode. Instynkt budowania gniazda u samca jest tak silny, że konstruuje on nie tylko gniazda, w których samice wychowują potomstwo, lecz również kilka innych gniazd, które najczęściej nie są ukończone.

Wymiary gniazda są następujące: wysokość 12?18 cm, szerokość 8 ? 11 cm, długość korytarza 7 ? 12 cm, grubość ścianek do 2,5 cm. Tego zapalczywego budowniczego można zwabić wieszając kawałki waty na gałązkach. Szkielet gniazda budowanego na wiosnę stanowią głównie włókna i gniazdo takie jest brązowoszare.

Gniazdo budowane w maju i czerwcu sporządzone jest prawie wyłącznie z puchu nasion wierzb i topoli i jest niemal białe.

Remiz zasiedla głównie wschodnią i południową Europę, lecz występuje również w szerokim pasie od Azji Mniejszej wschód do Japonii. W Polsce nielicznym ptakiem lęgowym, głównie doliny dużych rzek.

Remiz

Remiz

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *