Uszatka

W ciągu dnia uszatki siedzą ukryte w gęstych koronach drzew, zwykle tuż przy pniu, tak że trudno je zauważyć. Gatunek osiadły.

Uszatka wielkością zbliżona do gołębia miejskiego (36 cm). Upierzenie o barwie kory drzew. Na głowie pęczki piór w kształcie uszu. Oczy pomarańczowe.

Występuje w Europie z wyjątkiem Islandii i regionów najbardziej północnych. Na Półwyspie Iberyjskim i w południowych Włoszech pojawia się tylko w sezonie zimowym.

Zaniepokojona woła ?uek”. Samce w rewirach lęgowych ?śpiewają” dość cicho i przytłumionym głosem ?huh”. Młode odzywają się syczącym i wibrującym ?tsij”.

Środowiskiem tego ptaka są zadrzewienia śródpolne, skraje lasów, aleje drzew, parki i cmentarze.

1 lęg w roku (koniec marca do czerwca). Jaja są składane w opuszczonych gniazdach wron, srok, ptaków drapieżnych, a nawet gołębi. Jaja (3-8), wysiadywane przez 27-28 dni przez samicę. Pisklęta przebywają w gnieździe 25-28 dni.

Pożywieniem są przede wszystkim norniki i myszy, ale także drobne ptaki.

 Uszatka
Uszatka

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *