Koleń pospolity

Koleń pospolity jest rybą chrzęstnoszkieletową z rodziny koleniowatych. Jeden z najpospolitszych i najdłużej żyjących rekinów, gatunek jajożyworodny o ciąży najdłuższej wśród ryb chrzęstnych.

Ceniona ryba konsumpcyjna.

Gatunek wpisany do Czerwonej Księgi IUCN jako narażony na wyginięcie (kategoria VU). Kolenie pospolite żyją do 75 lat.

Ryba ta występuje w przybrzeżnych wodach klimatu umiarkowanego wzdłuż szelfu kontynentalnego, w wodach o temperaturze od 7-15 °C.

Gatunek szeroko rozprzestrzeniony. Spotykany również w zachodniej części Bałtyku. Zanotowano przypadki wpływania do estuariów.

Ciało torpedowate, szaro-brązowe z jaśniejszym brzuchem. Dwie płetwy grzbietowe, w każdej jeden kolec połączony z gruczołem jadowym. Kolenie osiągają przeciętnie do 160 cm długości (samice do 120 cm) i do 9 kg masy ciała.

Największe okazy dorastają do 2 m. Kolenie pospolite pływają w stadach liczących kilkaset do kilku tysięcy sztuk.

Żywią się rybami, głowonogami i skorupiakami.

Koleń pospolity wyróżnia się najdłuższą ze wszystkich ryb chrzęstnoszkieletowych ciążą trwającą 22-24 miesięcy. Samica rodzi od 1-20 (przeciętnie 6-7 młodych). Młode po urodzeniu mają około 30 cm długości.

Koleń pospolity

Koleń pospolity

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *