Tag Archive: anoa nizinny ochrona

Anoa nizinny

Anoa nizinny jest gatunkiem ssaka kopytnego z rodziny krętorogich. To mały bawół zamieszkujący endemicznie nizinne rejony wyspy Sulawesi w Indonezji. Zamieszkuje głównie tereny leśne. Zwierzę to zagrożone jest wyginięciem. W Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów został zaliczony do kategorii EN (zagrożony wyginięciem). Jest blisko spokrewniony z anoa…
Read more