Tag Archive: badylarka środowisko

Badylarka

Badylarka jest gatunkiem ssaka z rodziny myszowatych, jedyny żyjący przedstawiciel rodzaju Micromys Dehne, 1841. Występuje w środkowej, wschodniej i południowo-wschodniej Europie oraz w strefie klimatu umiarkowanego Azji. Badylarka zamieszkuje wilgotne łąki, o wysokiej trawie, gęsto porośnięte brzegi rzek i jezior, zarośla oraz uprawy zbożowe. Gatunek objęty ochroną częściową. Długość…
Read more