Tag Archive: barczatka

Barczatka kataks

Barczatka kataks jest motylem z rodziny barczatkowatych. Gatunek ciepłolubny o tendencjach regresywnych. W Polsce bardzo rzadko spotykany i szczególnie zagrożony. Gatunek zasiedla ciepłe rejony zachodniej Palearktyki. Kraje Europy Zachodniej oprócz Wysp Brytyjskich i Portugalii, Azji Środkowej oraz południowej i mniejszej. W państwach ościennych występuje na Ukrainie w Czechach, na Słowacji oraz w Niemczech. W Polsce gatunek notowany w Małopolsce, w Wielkopolsce, na Śląsku , w Górach Bystrzyckich oraz na Wyżynie Łódzkiej. W latach 60. – 70. XX wieku odnaleziono szereg stanowisk na Pogórzu Przemyskim i w Bieszczadach, a także w Dolinie…
Read more

Barczatka głogowica

Inna nazwa: chwostówka głogowica Barczatka głogowica jest motylem z rodziny barczatkowatych. Gatunek rozmieszczony w całej Europie. W Polsce występuje na całym obszarze kraju. Motyl ten preferuje zbiorowiska bogate w drzewa stanowiące pokarm gąsienicy, sady, parki, skraje lasów liściastych i mieszanych. Ciało owłosione, masywne o ubarwieniu szaro-brunatnym, z mało widocznym deseniem przepaskowym. Rozpiętość skrzydeł od 30 do 40 mm. Skrzydła szaro-brunatne, z ciemniejszymi od tła przepaskami. Zarys skrzydeł przednich trójkątny,…
Read more

Barczatka borówczanka

Jest to motyl z rodziny barczatkowatych. Gatunek rozmieszczony szeroko od Półwyspu Iberyjskiego po Chiny i Japonię. W Europie występuje lokalnie i wyspowo w większości państw. Na północy osiąga południową Szwecję i Norwegię, zaś na południu sięga po Grecję i Włochy. W europejskiej części Rosji szeroko rozprzestrzeniony, poza strefą tundry i stepu, za Uralem w południowej części Niziny Zachodniosyberyjskiej i centralnej Jakucji. Barczatka borówczanka pojawia się w kwietniu i maju. Jest to gatunek preferujący środowiska uwilgocone….
Read more

Barczatka sosnówka

Jest to motyl z rodziny barczatkowatych. Rozpiętość skrzydeł barczatki sosnówki wynosi 6-9 cm, występuje duża zmienność ubarwienia (od barwy jasnej do prawie czarnej), na pierwszej parze skrzydeł biała plamka, wyraźny dymorfizm płciowy, często występuje zjawisko mimikry; larwa ? gąsienica do 9 cm, barwa zmienna, przez grzbiet ciała przebiega ciemniejsza pręga, na 2 i 3 segmencie występują dwie granatowe przepaski, na 7 i 8 jest plamka…
Read more

Barczatka koniczynówka

Jest to motyl nocny z rodziny barczatkowatych. Wahania liczebności, czasem pospolita. Gatunek rozmieszczony w całej Europie. Nie występuje na południu i północy. Rozpiętość skrzydel od 45 ? 55 mm. Przednie skrzydła barwy ochronnej, z białą, ciemno obrzeżoną plamka w środku. Tylne skrzydło jednobarwne. Okres lotu przypada od końca lipca do połowy września. Czas lotu samca przypada na godziny popołudniowe i wieczorne. Samice…
Read more

Barczatka pierścieniówka

Inne nazwy: barczatka pierścienica, pierścienica nadrzewka. Jest to owad z rzędu motyli. Gatunek obejmujący zasięgiem całą palearktyke, ponadto zawleczony do Ameryki Północnej. Spotykany licznie w całej Polsce w lasach liściastych i mieszanych, ogrodach, sadach i parkach. Skrzydła o rozpiętości 28-38 mm, u samic żółte, u samców od jasnożółtych do czerwono-brunatnych. Owady dorosłe można spotkać w lipcu i sierpniu. Potrafią wyrządzać znaczne szkody…
Read more