Tag Archive: bekas dubelt wysiadywanie jaj

Bekas dubelt

Inna nazwa: dubelt Bekas dubelt jest gatunkiem średniego ptaka wędrownego z rodziny bekasowatych. Zamieszkuje Europę Środkową i Wschodnią od Półwyspu Skandynawskiego i Polski po Jenisej. Zimuje w subsaharyjskiej Afryce. Przeloty w marcu-maju i lipcu-listopadzie. Ptak ten preferuje duże obszary podmokłych łąk i bagien. Samce tokują…
Read more