Tag Archive: biegacz

Biegacz złocisty

Biegacz złocisty (Carabus auratus) jest gatunkiem drapieżnego owada z rodziny biegaczowatych z rzędu chrząszczy. Owad ten występuje szeroko w zachodniej oraz środkowej Europie. Przez Polskę przebiega wschodnia granica występowania biegacza. Jest pospolity na północy i północnym zachodzie Polski. Owad ten głównie występuje na polach i łąkach,czasem także na skraju lasów. Biegacz złocisty zimuje pod kamieniami albo w mchu. Owad ten jest pod ochroną. Biegacz złocisty jest smukłym…
Read more

Biegacz pomarszczony

Biegacz pomarszczony jest owadem z rzędu chrząszczy. Występuje w południowej i środkowej Europie. Osiąga długość około 24-35 mm. Żyje w lasach. Można go spotkać pod kamieniami, pniakami i w spróchniałych pniach drzew. Biegacz ten jest aktywny w nocy.

Biegacz górski

Biegacz górski jest gatunkiem chrząszcza z rodziny biegaczowatych. Występuje na terenach całej palearktyki (oprócz skrajnie północnych i południowych rejonów Europy i północnej Afryki). W Polsce jest jednym z najpospolitszych gatunków chrząszcza z rodziny biegaczowatych. Można go spotkać głównie na terenach podgórskich. Biegacz górski osiąga około 17-20 mm długości. Chrząszcz ten poluje na inne owady, pająki, dżdżownice i ślimaki.

Biegacz granulowany

Biegacz granulowany jest gatunkiem chrząszcza z rodziny biegaczowatych. Jest jednym z najpospolitszych dużych biegaczy, które występują w Polsce (objęty ścisłą ochroną gatunkową). Można go spotkać na polach, łąkach i w lasach od nizin aż po wysokie partie gór. W ciągu dnia biegacz granulowany ukrywa się w mchu, pod kamieniami lub kawałkami drewna. Zimuje w ziemi. Jest aktywny od kwietnia do września. Jest to chrząszcz o…
Read more

Biegacz gajowy

Biegacz gajowy jest gatunkiem chrząszcza z rodziny biegaczowatych. Występuje w centralnej Europie. Na terenie Polski jest gatunkiem pospolitym (objęty ścisłą ochroną gatunkową). Gatunek ten został wprowadzony także na tereny Ameryki Północnej. Biegacz gajowy zamieszkuje tereny zalesione. Zwykle można go spotkać pod kamieniami oraz opadłymi liśćmi i korą. Występuje na terenach rolniczych i w miejskich ogrodach. Dorosły osobnik osiąga zwykle około 22-26 mm długości. Odżywia się dżdżownicami.

Biegacz fioletowy

Biegacz fioletowy jest gatunkiem chrząszcza z rodziny biegaczowatych. To jeden z najpospolitszych dużych biegaczy, które występują w Polsce (gatunek ten jest objęty ścisłą ochroną gatunkową). Zamieszkuje wilgotne lasy, łąki łęgowe i inne otwarte tereny. Biegacz fioletowy unika suchych terenów. Jest chrząszczem o długości około 2?3,5 cm. Owad ten jest aktywny od czerwca do sierpnia. Poluje na inne owady (oraz ich larwy), ślimaki i dżdżownice. Żywi się także świeżą padliną oraz grzybami. Biegacz fioletowy jest…
Read more