Tag Archive: bielinek

Bielinek rukiewnik

Bielinek rukiewnik jest dziennym motylem z rodziny bielinkowatych. Występuje w całej Europie. Rukiew jest motylem wędrownym odlatującym jesienią do północnej Afryki. Można go spotkać głównie na równinach lub terenie pagórkowatym. Jest gatunkiem ciepłolubnym. Rozpiętość skrzydeł u tego motyla wynosi około 3,4 – 4,2 cm. Typowy…
Read more

Bielinek kapustnik

Jest to motyl dzienny z rodziny bielinkowatych. Rozpiętość skrzydeł bielinka kapustnika wynosi 5?6 cm. Wierzchołek I pary skrzydeł z czarną plamą. Występuje wyraźny dymorfizm płciowy. Samice mają na skrzydle pierwszej pary dwie czarne plamy, które nie występują u samców. Motyl ten występuje…
Read more