Tag Archive: borecznik rudy tryb życia

Borecznik rudy

Borecznik rudy jest owadem z rodziny borecznikowatych. To szkodnik, który zamieszkuje lasy wyżynne. Szkody wyrządzane przez borecznika rudego polegają na stratach w przyroście drzew. Duże znaczenie gospodarcze ma na terenach piaszczystych. Roi się w sierpniu i zasiedla przeważnie młode drzewka sosny pospolitej, kosodrzewiny, sosny czarnej,…
Read more