Tag Archive: buszbok zdjęcie

Buszbok

Buszbok to grupa gatunków i podgatunków ssaków z rodziny krętorogich. Są to pospolite i szeroko rozprzestrzenione w subsaharyjskiej Afryce antylopy. Zasiedlają różnorodne środowiska. Ze względu na dużą plastyczność wytworzyły wiele form. Naukowo opisano 42 podgatunki. Pomimo swej liczebności i szerokiego zasięgu występowania…
Read more