Tag Archive: charakterystyczne cechy gębacza

Gębacz

Samce tego pięknego, pokaźnego gatunku wyróżniają się szczególnie intensywną zmiennością barw. Bardzo żywotne. Samica gębacza jest mniejsza i ma mniej barw. Możliwa hodowla. Opiekuje się potomstwem. Rodzina skupia się wokół matki. W akwarium gęsta roślinność na brzegu z możliwością ukrycia…
Read more