Tag Archive: charakterystyczne cechy siewrugi

Siewruga

Siewruga osiąga dojrzałość płciową w 8-15 roku życia i jako ryba wędrowna tworzy dwie formy: jesienną i wiosenną. Ryby formy jesiennej wpływają do rzek w październiku i listopadzie i tu zimują, podczas gdy okazy formy wiosennej spędzają zimę w morzu, płynąc z wód przybrzeżnych na głębokość 80-100 m. W górę rzek wpływają dopiero od maja do czerwca. W czasie wędrówki…
Read more