Tag Archive: chomik

Chomik europejski

Chomik europejski jest gatunkiem gryzonia z rodziny chomikowatych. To największy gatunek chomika, jedyny przedstawiciel rodzaju Cricetus. Występuje na terenie Europy i Azji, tylko w naturze, nie jest hodowany. Gatunek  jest umieszczony na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce w kategorii DD (data deficient ? nieokreślony stopień zagrożenia). Masa ciała chomika europejskiego…
Read more