Tag Archive: Coenagrion puella

Łątka dzieweczka

Łątka dzieweczka jest gatunkiem owada z rzędu ważek. Występuje od południowej i środkowej Europy po środkową Azję. Żyje nad brzegami wszystkich rodzajów wód, szybko nagrzewających się małych zbiornikach wodnych, stawów hodowlanych i jezior. Osiąga długość ciała do około 34 mm. Rozpiętość skrzydeł wynosi około 40…
Read more