Tag Archive: czapla modronosa występowanie

Czapla modronosa

Czapla modronosa (Ardeola ralloides) jest gatunkiem średniego ptaka brodzącego z rodziny czaplowatych (Ardeidae). Zamieszkuje południową Europę, Bliski Wschód, Iran, Afganistan i Pakistan, Afrykę i Madagaskar. Ptak ten preferuje bagniste brzegi rzek i jezior, trzcinowiska i pola ryżowe. Czapla modronosa jest objęta ochroną gatunkową ścisłą. Długość ciała tej czapli wynosi ok. 45-47 cm, rozpiętość skrzydeł 80-90 cm. Masa ciała wynosi ok….
Read more