Tag Archive: czapla złotawa wysiadywanie jaj

Czapla złotawa

Inne nazwy: czapelka, czapelka złotawa Czapla złotawa jest gatunkiem dużego ptaka brodzącego z rodziny czaplowatych. Ptak ten na swoje siedlisko wybiera bagna, pola ryżowe, łąki, sawanny i inne środowiska. Jest słabiej związana z wodą niż inne gatunki czapli. Często towarzyszy stadom dużych ssaków. Jest to gatunek inwazyjny. Upierzenie tego ptaka…
Read more