Tag Archive: długoszpon krasnoczoły wygląd

Długoszpon krasnoczoły

Ptak ten ma najdłuższe palce wśród wszystkich ptaków. W rzędzie siewkowatych wy­odrębniono 7 gatunków w ma­łą, zwartą rodzinę długoszponów, obecną w ciepłych krajach na ca­łym świecie prócz Europy i Ame­ryki Północnej. Wyróżnikiem ich zacho­wań jest spę­dzanie pra­wie całego życia na szerokich,…
Read more