Tag Archive: dzierlatka występowanie

Dzierlatka

Dzierlatka występuje niemal w całej Europie, w kierunku północnym po południową Skandynawię, w środkowej i południowej Azji i w północnej Afryce. Ostatnio w wielu miejscach Europy jej liczebność zmniejszyła się. Uważa się, że dzierlatka pochodzi z azjatyckich ste­pów, skąd rozprzestrzeniła…
Read more