Tag Archive: gady

Żmija zygzakowata

Żmija zygzakowata jest pospolitym gatunkiem o stosunkowo niewielkich wymaganiach środowiskowych. Występuje na nizinach i na terenach wyżynach do 3000 m n. p. m. Spotyka się ją na brzegach lasów, porębach, torfowiskach, w żywopłotach i w sąsiedztwie zbiorników wodnych. Pozostaje przez całe życie w tej samej okolicy, w związku z czym tego samego osobnika spotkać można latami w tym samym miejscu….
Read more

Wąż Eskulapa

Nazwa gatunkowa tego węża (longissima ? najdłuższy,) jest całkowicie uzasadniona w Europie Środkowej. Osiąga on tu do 2 m długości, podczas gdy w bardziej północnych rejonach Europy ma tylko 1,6 m. W Europie występują dwa podgatunki. Elaphe longissima longissima zasiedla tereny od północno-wschodniej Hiszpanii przez środkową i południowo- wschodnią Europę aż po Iran. E. I. romana występuje na obszarze od…
Read more

Połoz czteropręgi

Połoz czteropręgi jest jednym z największych węży europejskich; może czasami osiągać 2,5 m długości. Jego znaczne rozmiary dodatkowo podkreśla silnie umięśnione ciało, a wrażenie siły potęgują duże, wyraźnie żebrowane łuski na grzbiecie. Wąż ten występuje w stepowych, półpustynnych miejscach porośniętych krzakami lub na skraju rzadkich lasów liściastych. Prowadzi dzienny tryb życia, a jako kryjówki wybiera jamy gryzoni, głębokie szczeliny i…
Read more

Ablefarus pannoński

Ablefarus pannoński jest zgrabnym małym zwierzęciem, mającym mniej niż 10 cm długości. Należy do rodziny scynków, która jest rozpowszechniona w pasie tropikalnym i subtropikalnym wszystkich kontynentów. Występuje on głównie w Azji Mniejszej i w południowo-wschodniej części Półwyspu Bałkańskiego; ponadto małe populacje zasiedlają rozrzucone, izolowane enklawy na obszarach położonych bardziej na północny-zachód. W Europie zasięg ablefarusa pannońskiego wysunięty jest dalej na…
Read more

Padalec zwyczajny

Padalec jest jaszczurką, ale niewprawny obserwator może go łatwo pomylić z wężem. Z tego też powodu wiele tych nieszkodliwych zwierząt jest zabijanych. Gatunek ten jest rozprzestrzeniony w całej Europie, z wyjątkiem Irlandii i północnej Skandynawii. Żyje też w północno-zachodniej Afryce, Azji Mniejszej, północno-zachodniej części Iranu, na Zakaukaziu i w zachodniej Syberii. Na większej części tego obszaru występuje on od nizin…
Read more

Jaszczurka zwinka

Zwinka zamieszkuje całą Europę z wyjątkiem rejonu Morza Śródziemnego, Irlandii i północnej Skandynawii. Na wschodzie tereny jej występowania ciągną się do Zakaukazia i dalej, poprzez pas klimatu umiarkowanego w Azji, aż do Bajkału. W Europie Środkowej jest to najpospolitsza jaszczurka z rodziny Lacertidae. Jej obszar występowania jest tak rozległy, ponieważ potrafiła przystosować się do bardzo różnorodnych warunków bytowania; znajduje dogodne…
Read more