Tag Archive: gęś

Gęś krótkodzioba

Gęś krótkodzioba jest gatunkiem dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych. Zamieszkuje Grenlandię, Islandię, Svalbard, oraz prawdopodobnie Ziemię Franciszka Józefa i Półwysep Kolski. Zimuje na Wyspach Brytyjskich i wybrzeżach Morza Północnego, rzadko pojawiając się również w Polsce. Ptak ten preferuje tundrę. Zimuje w estuariach rzek, na wybrzeżach oraz na polach uprawnych. Długość ciała  tej gęsi wynosi ok….
Read more

Gęś mała

Gęś mała gnieździ się w Norwegii, Szwecji, Finlandii, na północy Rosji oraz szero­kim pasem w całej północnej Azji. Ptak ten zamieszkuje tundrę i lasotundrę, gdzie wybiera okolice nad rzekami lub jeziorami. Gęś występuje również w miejs­cach o wyższym położeniu nad…
Read more

Gęś zbożowa

Gęś zbożowa zimuje regularnie w Europie Środkowej i Wschodniej, ale również w południowej Skandynawii i na wybrzeżach Morza Północnego, Śródziemnego i Czarnego. Jesienią gęś zbożowa pojawia się w dużych stadach, zwłasz­cza w Wielkiej Brytanii i nad Dunajem, gdzie zbierają się…
Read more

Gęgawa

Gęś gęgawa jest obiektem wielu legend i baśni, a także znanych badań naukowych nad zachowaniem zwierząt. Była także przodkiem gęsi domowej. Gatunek częściowo wędrowny. Wielkości gęsi domowej (75-90 cm), ale smuklejsza. Upierzenie szarobrunatne, nogi różowo-czerwone, dziób różowy (u podgatunku wschodniego)…
Read more