Tag Archive: ibis kasztanowaty cechy charakterystyczne

Ibis kasztanowaty

Ibis kasztanowaty (Plegadis falcinellus) jest gatunkiem dużego ptaka brodzącego z rodziny ibisowatych. To gatunek południowy występujący na prawie wszystkich kontynentach, oprócz Ameryki Południowej i Antarktydy. Zamieszkuje wyspowo południowo-wschodnią Europę, Azję Południową i Środkową, Australię, Afrykę, wschodnią Amerykę Północną i Amerykę Środkową. Zimowiska ibisa znajdują się na południe od Sahary, choć pojedyncze osobniki…
Read more