Tag Archive: jeleń

Jeleń kalamiański

Jeleń kalamiański jest gatunkiem ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych. Obecny zasięg występowania gatunku obejmuje wyspy w grupie Calamian, na północ od wyspy Palawan (zachodnie Filipiny). Jego siedliskiem są porośnięte wysoką trawą podmokłe tereny w pobliżu rzek, mokradła, bagna i torfowiska. Na obszarze występowania jeleni kalamiańskich jedynym zagrożeniem jest człowiek. Na wyspach Calamian nie ma drapieżników, które mogłyby być naturalnym wrogiem jeleni. Do lat 70. XX w. jelenie kalamiańskie…
Read more

Jeleń pampasowy

Jest to średniej wielkości ssak parzystokopytny z rodziny jeleniowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Ozotoceros. Jeleń pampasowy występuje na otwartych i suchych terenach trawiastych Ameryki Południowej. Długość ciała tego ssaka wynosi 110-130 cm, długość ogona: 10-15 cm, wysokość w kłębie: 70-75 cm, masa ciała: 35-40 kg. Ciało o lekkiej budowie, ubarwione rudobrązowo lub żółtoszaro. Brak wyraźnej różnicy pomiędzy suknią letnią i zimową. Poroże z trzema rozgałęzieniami. Samce…
Read more

Jeleń milu

Inna nazwa: jeleń Davida. Jest to gatunek ssaków parzystokopytnych z rodziny jeleniowatych, jedyny przedstawicielmonotypowego rodzaju Elaphurus. W warunkach naturalnych zamieszkiwał prawdopodobnie północne i środkowe Chiny. Wytępiony ok. III w. n.e. Zachował się jedynie w niewoli, w parku łowieckim cesarzy chińskich pod Pekinem (Nanhaizi). Introdukowany w Europie i Ameryce Południowej, a następnie reintrodukowany w Chinach, nad Morzem Żółtym. Spotykany w wielu ogrodach zoologicznych, także w Polsce – Park Dzikich Zwierząt…
Read more

Jeleń Elda

Jest to gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych, blisko spokrewniony z barasinga. Obecny zasięg występowania gatunku obejmuje północno-wschodnie Indie, południowe Chiny i Półwysep Indochiński. Zasiedla otwarte równiny, zarośla nad brzegami rzek i jezior oraz bagna. Jelenie Elda są zwierzętami roślinożernymi. Zjadają trawy, liście i kwiaty. Biologia gatunku jest słabo poznana. Prawdopodobnie prowadzi podobny tryb życia jak barasinga. Jelenie Elda żerują na otwartych przestrzeniach w pobliżu zbiorników wodnych,…
Read more

Jeleń baweański

Inne nazwy: jeleń jawajski, jelonek jawajski. Jest to endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodzinyjeleniowatych. Nazwa gatunkowa kuhlii nawiązuje do niemieckiego zoologa Heinricha Kuhla. Jeleń baweański jest gatunkiem stosunkowo słabo poznanym. Obecny zasięg występowania gatunku obejmuje wyspę Bawean w Indonezji. Jeleń baweański jest gatunkiem endemicznym występującym w dwóch niewielkich populacjach na jednym tylko obszarze o pow. ok. 200 km?. Preferuje zarośla i lasy z gęstym podszytem. Salomon…
Read more

Jeleń bagienny

Jest to gatunek przeżuwacza z rodziny jeleniowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju BlastocerusGray, 1850, największy z południowoamerykańskich jeleni. Jeleń bagienny występuje w Ameryce Południowej ? Brazylia, Peru i Argentyna. Na terenie Urugwaju prawdopodobnie wyginął. Zasiedla gęsto porośnięte tereny podmokłe. Jelenie bagienne żywią się trawami, ziołami i roślinnością wodną. Żerują samotnie lub w małych grupach. Długość ciała jelenia bagiennego wynosi 180-195 cm, długość ogona:10-15 cm, wysokość w kłębie:…
Read more