Tag Archive: kaczka

Łyska

Łyska to najpospolitszy ptak wodny w parkach, na stawach i kanałach. Gatunek częściowo wędrowny. Krępej budowy chruściel (36-38 cm). Upierzenie jednolicie czarne, biały dziób i biała płytka czołowa. Palce zaopatrzone w płatki skórne po obu stronach. Występuje w Europie z…
Read more

Kaczka krzyżówka

Kaczka krzyżówka wykazuje wyraźny dymorfizm płuciowy. Samica brązowa w brunatne plamy. Samiec w szacie godowej łatwo rozpoznawalny, z metalicznie połyskującą, zieloną głową i białą obrożą na szyi. W szacie spoczynkowej podobny do samicy, ale różniący się od niej jednolicie żółtozielonym…
Read more