Tag Archive: karakurt sposób życia

Karakurt

Inne nazwy: karakurt trzynastokropki, malmignat. Jest to jadowity pająk z rodziny omatnikowatych, jeden z najbardziej niebezpiecznych pająków. Karakurt zamieszkuje zachodnią i środkową Azję, po Turcję, Grecję, Hiszpanię, Włochy, Chorwację, Cypr aż do południowej Francji, Korsyki oraz północną Afrykę. Występuje w suchych, odkrytych miejscach (także na polach uprawnych); w czasie cyklicznych masowych…
Read more