Tag Archive: koszatka pożywienie

Koszatka

Koszatka jest gatunkiem niewielkiego, nadrzewnego gryzonia z rodziny popielicowatych.  W Polsce objęta ochroną gatunkową. Występuje w Europie środkowo-wschodniej oraz północno-wschodniej i zachodniej Azji (od Afganistanu i Iranu po Mongolię i Chiny). W Polsce występuje rzadko przeważnie w południowej i wschodniej części kraju. Koszatka zamieszkuje lasy liściaste, iglaste oraz strefę kosodrzewiny. Gniazduje w dziuplach, gniazdach ptasich, szczelinach…
Read more