Tag Archive: kuna

Kuna żółtogardła

Kuna żółtogardła jest gatunkiem ssaka drapieżnego z rodziny łasicowatych. Występuje w wilgotnych lasach strefy umiarkowanej we wschodniej Azji. Zamieszkuje w lasach tropikalnych jak i w subtropikalnych. Występuje na terenach do 3000 m n.p.m. Jej obecność została stwierdzona w wilgotnych lasach strefy umiarkowanej w Himalajach, Azji Południowo-Wschodniej, na dalekim wschodzie Rosji oraz na półwyspie…
Read more

Kuna amerykańska

Inna nazwa: kuna świerkowa Kuna amerykańska jest gatunkiem drapieżnego ssaka z rodziny łasicowatych. Jest bardzo podobna do kuny leśnej – różni się jedynie większymi stopami oraz jasnym pyszczkiem. Od kuny wodnej, która również występuje w jej środowisku można ją odróżnić po wielkości (jest…
Read more

Kuna wodna

Inna nazwa: kuna rybarka. Jest to niewielki gatunek drapieżnego ssaka z rodziny łasicowatych, występujący wyłącznie w Ameryce Północnej. Kuna ta zamieszkuje wyłącznie Amerykę Północną. Największe skupiska stanowisk kuny rybarki są w południowej części Kanady, oraz na pograniczu USA na terenie Gór Skalistych, oraz w krainie…
Read more

Kuna leśna

Inna nazwa: tumak. Jest to gatunek niewielkiego ssaka drapieżnego z rodziny łasicowatych. Występuje w całej niemal Europieoraz w Azji, aż po Iran i zachodnią Syberię. W Polsce występuje, choć niezbyt licznie, na całym obszarze kraju, a zasięg jej występowania często pokrywa się z występowaniem kuny domowej….
Read more

Kuna domowa

Inna nazwa: kamionka. Jest to synantropijny gatunek niewielkiego ssaka drapieżnego z rodziny łasicowatych. Kuna domowa występuje w niemal całej Europie oraz w strefie klimatu umiarkowanego Azji, aż po Himalaje i Chiny. W Europie jest spotykana od północnej Danii po zachodnią Hiszpanię i ? na południe ?…
Read more