Tag Archive: łątka

Łątka ozdobna

Inna nazwa: łątka turzycowa Łątka ozdobna jest gatunkiem ważki z rodziny łątkowatych. W Polsce jest gatunkiem zanikającym, objętym ścisłą ochroną gatunkową (gatunek krytycznie zagrożony). Długość ciała łątki ozdobnej osiąga około 34 mm. Rozpiętość skrzydeł wynosi około 40 mm. Imagines latają od maja do lipca.

Łątka zalotna

Łątka zalotna jest gatunkiem ważki z rodziny łątkowatych. Występuje w zachodniej i południowo-zachodniej Europie oraz w północno-zachodniej Afryce. Zasiedla ciepłe i płytkie zbiorniki wody stojącej. Długość ciała tego owada osiąga około 34 mm. Rozpiętość skrzydeł wynosi około 48 mm. Imagines latają od czerwca do lipca.

Łątka dzieweczka

Łątka dzieweczka jest gatunkiem owada z rzędu ważek. Występuje od południowej i środkowej Europy po środkową Azję. Żyje nad brzegami wszystkich rodzajów wód, szybko nagrzewających się małych zbiornikach wodnych, stawów hodowlanych i jezior. Osiąga długość ciała do około 34 mm. Rozpiętość skrzydeł wynosi około 40…
Read more