Tag Archive: łątka ozdobna występowanie

Łątka ozdobna

Inna nazwa: łątka turzycowa Łątka ozdobna jest gatunkiem ważki z rodziny łątkowatych. W Polsce jest gatunkiem zanikającym, objętym ścisłą ochroną gatunkową (gatunek krytycznie zagrożony). Długość ciała łątki ozdobnej osiąga około 34 mm. Rozpiętość skrzydeł wynosi około 40 mm. Imagines latają od maja do lipca.