Tag Archive: leśna

Mysz leśna

Mysz leśna jest gatunkiem gryzonia z rodziny myszowatych. Występuje od Wielkiej Brytanii poprzez większą część kontynentalnej Europy aż do Uralu w Rosji. Można ją również spotkać od wschodniej Turcji do zachodniej Armenii, w Iranie i na południe od Syrii, Libanu i Izraela. Środowisko jej występowania to przede wszystkim zarośla lasów mieszanych i liściastych, parki i ogrody. Zimą przenosi się do domostw. W górach występuje do 1850 m n.p.m. Mysz…
Read more

Smużka leśna

Smużka leśna jest gatunkiem niewielkiego gryzonia z rodziny skoczkowatych o długości ciała 5?7,5 cm oraz ogona 7,5?11,5 cm. Bardzo podobny do myszy. Smużka żyje w Europie (od Skandynawii i Niemiec) po środkową Azję. W Polsce można ją spotkać w północno-wschodnich rejonach oraz w Karpatach. Gryzoń ten należy do ściśle chronionych. W Polsce występuje jeszcze…
Read more

Kuna leśna

Inna nazwa: tumak. Jest to gatunek niewielkiego ssaka drapieżnego z rodziny łasicowatych. Występuje w całej niemal Europieoraz w Azji, aż po Iran i zachodnią Syberię. W Polsce występuje, choć niezbyt licznie, na całym obszarze kraju, a zasięg jej występowania często pokrywa się z występowaniem kuny domowej….
Read more