Tag Archive: maskonur

Maskonur

Obszar występowania maskonura obejmuje wybrzeża i wyspy północ­nego i środkowego Atlantyku. Żyje na wybrzeżach północno-wschodnich Ameryki Północnej, na Grenlandii, Islandii, na północnych wybrzeżach Skandy­nawii i Półwyspie Kola oraz na Spitsbergenie i Nowej Ziemi. We Francji występuje tylko na wybrzeżach bretońskich….
Read more