Tag Archive: mewa

Mewa blada

Mewa blada zamieszkuje arktyczne wybrzeża Eurazji i Ameryki Pin. łącznie z pobliskimi wyspami. W Europie spotyka się ją tylko w nadmor­skich tundrach od Półwyspu Kola do delty Peczory, jak również w Islandii, na Wyspach Jana Mayena, na Spitsbergenie, Ziemi Franciszka Józefa, wyspie Niedźwiedziej, Kołgujewa, Wajgacz i Nowej Ziemi. Większość ptaków zimuje na pełnym morzu za kołem podbiegunowym. Inne przelatu­ją na…
Read more

Mewa pospolita

Mewa pospolita gnieździ się na północy Eurazji: od Wielkiej Brytanii, Irlandii i Francji, przez całą Europę i Syberię. Występuje również w Ameryce Północnej. W Europie gatunek ten rozszerza swój zasięg: spotyka się go dzisiaj w głębi Polski, Niemiec, Austrii i Francji oraz Szwajcarii. Nie gnieździ się wyłącznie na wybrzeżach mórz, ale również nad jezio­rami śródlądowymi na nizinach i w górach,…
Read more

Mewa śmieszka

Poza stawami i jeziorami o brzegach zarośniętych śmieszka gnieździ się na bagnach, starorzeczach i deltach rzecznych w strefie umiar­kowanej praktycznie całej Europy i Azji. W kwietniu w jej koloniach liczą­cych tysiące gniazd, panuje ożywienie. W okresie tym można obserwować ceremonialne zachowanie się ptaków podczas toków. Para ptaków staje na­przeciw siebie z na pół rozwiniętymi skrzydłami i rozpostartym ogonem, składa dzioby…
Read more

Mewa modrodzioba

Trudno wyobrazić sobie bardziej niegościnną krainę od niedostęp­nych, pokrytych lodem wybrzeży dalekiej północy. A jednak tam właśnie zakłada gniazda mewa modrodzioba – Morze Arktyczne i wyspy za kołem biegunowym północnym. Mewa ta jest nieco większa od śmieszki, jest biała jak śniegi, z którymi nie rozstaje się ani latem pod­czas wiecznego dnia, ani zimą w mrokach nieustają­cej polarnej nocy. Na prze­kór…
Read more

Mewa polarna

Mewa polarna to gatunek z rodziny mewowatych, podrodziny mew. Długość ciała 52-66 cm, długość skrzydła 39-43 cm. Obie płci ubarwione jednakowo. Głowa, szyja, spód ciała i ogon są białe, grzbiet i skrzydła bardzo jasnopopielate, dziób żółty z czerwoną plamką na żuchwie, nogi cieliste. Młode są jasnoszarobrązowe z ciemniejszymi plamkami, szatę ostateczną osiągają w 4. roku życia. Mewa polarna zamieszkuje wybrzeża…
Read more

Mewa żółtonoga

Mewa żółtonoga jest przelotna średnio licznie na Wybrzeżu, a nielicznie w głębi Polski. Gniazduje kolonijnie na jeziorach, mokradłach i ugorach w północno-zachodniej Europie. Jej grzbiet i wierzch skrzydeł są szare lub ciemnołupkowo-szare (u mewy srebrzystej srebrnoszare). Jest większa od śmieszki i ma żółte nogi. W upierzeniu młodocianym duże mewy są w większości upstrzone czarnymi, szarymi i brązowymi plamami, jakkolwiek opisywany…
Read more