Tag Archive: motyl

Niedzwiedziówka gosposia

Niedzwiedziówka gosposia to wszędzie bardzo pospolity, pięknie ubarwiony motyl, lata w lipcu i sierpniu i często zwabia się do światła lamp. Postacie młodociane gąsienic bardzo różnią się rysunkiem i ubarwieniem od dorosłych: mają białe, ciemnoszare i żółte pasy, które w…
Read more

Oblaczek granatek

Oblaczek granatek to jeden z niewielu europejskich gatunków rodziny oblaczków, mającej bardzo licznych przedstawicieli w krajach tropikalnych. Występuje w niektórych okolicach Polski na miejscach nasłonecznionych (łąki, polany leśne, przytorza itp.) w czerwcu i lipcu. Lata w dzień, spijając nektar kwiatów….
Read more

Wstęgówka pąsówka

Wstęgówka pąsówka to najpospolitszy gatunek z grupy wstęgówek spotykany jest we wszystkich środowiskach, w których rosną wierzby i topole. Lata od lipca do października nad brzegami wód, w parkach, ogrodach, a także i w miastach. Gąsienice żerują od maja do…
Read more

Krzyżówka malachitówka

Krzyżówka malachitówka to pięknie ubarwiony i tylko miejscami pospolicie występujący motyl. Lata od połowy września do połowy października od godzin wieczornych do późna w nocy. Samice wyniesione, które mają do złożenia już bardzo małą liczbę jaj, latają niekiedy w dzień,…
Read more

Wieczernica głogówka

Wieczernica głogówka to motyl rzadki, lecz spotykany w wielu okolicach kraju. Pojawia się w dwu pokoleniach czerwcu i sierpniu. Gąsienice jego żerują w lipcu i wrześniu na głogu, jarzębinie i czeremsze a wg innych źródeł także na jabłoni, gruszy i…
Read more

Ochybnica runiówka

Ochybnica runiówka jest w lasach dębowych i mieszanych dość pospolicie spotykany motyl pojawia się od końca sierpnia do października. Gąsienice początkowo o czarnym ubarwieniu, w miarę rozwoju powstaje u nich jasne uplamienie i po ostatnim linieniu występują dwa typy ubarwienia…
Read more