Tag Archive: motyle

Przylepek brodacznik

Jest to motyl z rodziny miernikowcowatych. Jest gatunkiem bardzo rzadko spotykanym. Występuje w wilgotnych borach świerkowych. Nie jest objęty ochroną gatunkową, ale porosty z rodzaju Usnea, na których żyją jego gąsienice, podlegają ścisłej ochronie. Gatunek ujęty w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Przylepek brodacznik występuje w północnej, środkowej i południowej Europie. W Polsce występuje w Puszczy Białowieskiej, jest tam jednak coraz rzadziej spotykany. Motyl pojawia…
Read more

Owocówka jabłkóweczka

Jest to motyl z rodziny zwójkowatych, którego gąsienice są groźnymi szkodnikami jabłoni i grusz. Owocówka jabłkóweczka jest szeroko rozpowszechniona w Europie, zawleczona do Ameryki Północnej. Rozpiętość skrzydeł owocówki jabłkóweczki wynosi 16-20 mm. Pierwsza para skrzydeł brunatno-popielata z falistymi przepaskami, druga para oliwkowo-popielata. Brązowe poczwarki kryją się w zagłębieniach kory. Biało-różowe gąsienice o długości ok. 15 mm wgryzają się do środka owoców, wygryzając miąższ i powodując przedwczesne ich opadanie. Jest…
Read more

Trociniarka czerwica

Jest to owad z rzędu motyli, jeden z największych motyli występujących w Polsce. Owad aktywny w nocy, przylatuje do światła. Brunatno-czerwone gąsienice dorastają do 10 cm długości, są wszystkożerne, żywią się głównie drewnem drzew liściastych, zjadają też larwy innych motyli. Do podstawowych roślin żywicielskich trociniarki należą wierzby, topole i brzozy. Jest to owad o szaro-brązowym ubarwieniu, rozpiętości skrzydeł do 96 mm, ze zredukowaną…
Read more

Zawisak borowiec

Jest to gatunek motyla z rodziny zawisakowatych. Motyle latają wieczorami w czerwcu i lipcu, głównie w borach. W sierpniu i październiku gąsienice intensywnie żerują na igłach sosny, czasem świerka, jodły i modrzewia. Rozpiętość skrzydeł zawisaka borowca wynosi 6-9 cm, barwa szaro-brunatna, przednie skrzydła wąskie, stożkowato zakończony odwłok, na przednich skrzydłach dwa ciemne paski, czułki grzebykowate u samca większe i wyraźniejsze, odwłok pokryty na przemian czarnymi i białymi…
Read more

Strzygonia choinówka

Inna nazwa: sówka choinówka. Jest to motyl z rodziny sówek. Motyl o rozpiętości skrzydeł 40-45 mm. Pierwsza para skrzydeł ceglastoczerwona z dwiema jasnymi plamkami, z czego jedna często nerkowata. Ciało krępe, silnie owłosione, wokół oczu szlary. Poczwarka typu zamkniętego, ciemnobrunatna o długości 18-20 mm. Na końcu odwłoka dwa niewielkie kolce. Dobrze widoczny zarys skrzydeł i segmentów odwłoka. Larwa (gąsienica) o długości do 50 mm ma…
Read more

Przeziernik osowiec

Jest to owad z rzędu motyli. Postacie dorosłe można obserwować pod koniec maja i w czerwcu. Rozpiętość skrzydeł samicy do 45 mm, samca 38 mm. Samica przeziernika osowca ma uwstecznione narządy gębowe i nie pobiera pokarmu, żyje około siedmiu dni. W tym czasie składa do 1800 jaj. Samica składa jaja na młodych olszach, rzadziej brzozach. Larwy żerują początkowo w korzeniach następnie coraz wyżej w pniu…
Read more