Tag Archive: motyle

Barczatka rymikola

Jest to motyl z rodziny barczatkowatych. Gatunek prawdopodobnie wymarły i zanikły w granicach Polski. Barczatka rymikola ma ciało owłosione, masywne o ubarwieniu różowo-brunatnym, z mało widocznym deseniem na tułowiu. Rozpiętość skrzydeł od 34 do 46 mm. Zewnętrzna część przedniego skrzydła jaśniejsza. Skrzydła tylne bez…
Read more

Barczatka puchowica

Jest to owad z rzędu motyli. Skrzydła o rozpiętości 32-42 mm, brunatne. Na przednich skrzydłach obwiedziona białymi liniami przepaska. Gąsienice przepoczwarzają się między liśćmi lub w ściółce budując białawe, jajowate oprzędy. Owady dorosłe można spotkać w czerwcu. Poczwarki zimują niekiedy wielokrotnie….
Read more

Barczatka osinówka

Jest to motyl nocny z rodziny barczatkowatych. Gatunek pospolity. Barczatka osinówka ma ciało gęsto owłosione, masywne. Ubarwienie motyla szaro-czarne, z mało widocznym deseniem przepaskowym. Rozpiętość skrzydeł 30-45 mm. Skrzydła szaro-czarne, lekko przeświecające z wąską, jasnożółtą przepaską. Na skrzydle przednim brunatne pole nasadowe,…
Read more

Zmierzchnica trupia główka

Zmierzchnica trupia główka to duży (rozpiętość skrzydeł do 120 mm), nocny motyl. Na tułowiu ma charakterystyczny rysunek ludzkiej czaszki. Trupia główka przylatuje do nas z południowej Europy, nie utrzymuje się jednak trwale. Z jaj składanych na terenie Polski wylęgają się…
Read more

Niepylak apollo

Rozpiętość skrzydeł niepylaka apollo dochodzi do 80mm. Motyl ten jest spotykany jedynie na wysokości do 2200 m n.p.m. Jest to typowy gatunek górski. Przednie skrzydła apolla są przezroczyste, nie mają na brzegach zewnętrznych łusek. Dlatego ten motyl ma nazwę „niepylak”….
Read more