Tag Archive: niełaz wielki rozród

Niełaz wielki

Niełaz wielki jest ssakiem z rodziny niełazowatych. Występuje w Australii. Podgatunki: Dasyurus maculatus gracilis (występuje w północnym Queensland); Dasyurus maculatus maculatis (występuje od południowego Queensland po Tasmanię). Liczba niełazów w Australii jest niewielka, zwierzęta te żyją głównie na Tasmanii. Największym zagrożeniem są dla nich sprowadzone przez człowieka zwierzęta, takie…
Read more