Tag Archive: okres lęgów pliszki żółtej

Pliszka żółta

Znane są liczne podgatunki pliszki żółtej. Rozprzestrzeniona jest od dalekiej północy do obszarów subtropikalnych. Co najmniej 11 europejskich i azjatyckich podgatunków zimuje w Afryce, inne w Azji. Populacje z Alaski wędrują na południu przez Cieśninę Beringa, a następnie wzdłuż azjatyckiego…
Read more