Tag Archive: opis jaskółki dymówki

Jaskółka dymówka

Długość ciała jaskółki dymówki to 19 cm, rozpiętość skrzydeł 33 cm, ciężar 16-21 g. Jest ptakiem związanym z osiedlami ludzi. W okresie lęgowym zamieszkuje zabudowania wiejskie, później tereny otwarte w pobliżu trzcinowisk lub wiklinowisk, gdzie w nocy dymówki gromadzą się w duże stada. Wyprowadzają dwa lęgi w roku. Gniazdo budują oboje rodzice. Zakładają je wewnątrz budynku, przy ścianie lub belce,…
Read more