Tag Archive: perkoz

Perkoz rdzawoszyi

Perkoz rdzawoszyi jest gatunkiem średniej wielkości wędrownego ptak wodnego z rodziny perkozów. Zamieszkuje środkową i wschodnią Europę, Syberię, Zakaukazie, wybrzeża Morza Aralskiego, północną część Japonii iAmerykę Północną na obszarze od Alaski po Labrador. W Polsce niektóre osobniki również zimują. Zasadniczo wędrówki na krótkie dystanse. Odloty zaczynają się w październiku i trwają przez cały listopad, przy czym stare osobniki odlatują pierwsze. Długość ciała tego ptaka wynosi ok. 43 cm, rozpiętość skrzydeł 70 cm. Masa ok. 0,5-0,9 kg….
Read more

Perkoz grubodzioby

Perkoz grubodzioby jest gatunkiem niewielkiego ptaka wodnego z rodziny perkozów. Ptak ten zamieszkuje USA i południową część Kanady po Amerykę Południową. W Europie pojawia się sporadycznie od lat 90. XX wieku, wpisany na listę polskiej awifauny w 2000 roku. Objęty ochroną gatunkową ścisłą. Ptak ten preferuje drobne zbiorniki słodkowodne, rzeki i bagna. Zimuje na dużych jeziorach, rzekach i wybrzeżach morskich. Długość ciała perkoza grubodziobego wynosi ok. 34 cm, rozpiętość skrzydeł 58-62 cm. Upierzenie godowe…
Read more

Perkoz zausznik

Perkoz zausznik ma 30 cm, waga – 350 g. Grzbiet, głowa i szyja czarne, boki czerwonobrązowe, zlotożółte pęki piór po bokach głowy; lśniące, czerwone oczy; dziób krótki, czarny, nieco zadarty. W szacie zimowej grzbiet ciemnoszary, brzuch białawy. Ptak ten jest bardzo towarzyski, często liczne pary lęgowe pod osłoną kolonii mew śmieszek. Perkoz zausznik ma głos świszcząco-lamentujące ?huijd”, ?chrii”; na wiosnę…
Read more

Perkoz dwuczuby

Perkoz dwuczuby ma około 50 cm długości, rozpiętość skrzydeł 80 cm. Budowę gniazda i złożenie 3-4 jaj poprzedzają składające się z kilku faz zaloty, jaja, początkowo białe, pod wpływem gnijących roślin nabierają brązowego zabarwienia. Pisklęta wykluwają się po 25 dniach. Perkozy dwuczube z terenów Polski zimują w Afryce. W Polsce gniazdują dość licznie w całym kraju. Liczny w czasie przelotów,…
Read more

Perkoz rogaty

Perkoz rogaty to gatunek wyjątkowo w naszym kraju lęgowy; regularnie, lecz bardzo nielicznie przelotny i zimujący. Gniazduje pojedynczymi parami lub w małych koloniach na dużych kępach roślinności na jeziorach i stawach. Jest mniej płochliwy niż małe perkozy i często może być obserwowany małej odległości w sezonie lęgowym, kiedy upierzenie jego szyi i piersi ma barwę polerowanej miedzi, kreza po bokach…
Read more